Forum Transplantologiczne – Medical Education Sp. z o.o.

Forum Transplantologiczne

Informacje ogólne
Tytuł: “Forum Transplantologiczne”
ISSN 2300-469X
Częstotliwość: kwartalnik
Cena: 19 PLN


Informacja o Redakcji

Redaktor Naczelny:
Dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Rada Naukowa:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
prof. dr hab. n. med. Marian Klinger 
dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
dr hab. n. med. Krzysztof Mucha
dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska
prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Informacje o czasopiśmie

Opis czasopisma: “Forum transplantologiczne” to kwartalnik prezentujący w formie artykułów poglądowych – współczesny stan wiedzy transplantologicznej. Postęp jaki dokonał się w tej dziedzinie to zasługa nie tylko odkryć naukowych, ale również długotrwałej, wnikliwej analizy wyników leczenia potwierdzonych opublikowanymi rezultatami badań wieloośrodkowych. Nie byłby on bowiem możliwy bez codziennej, trudnej i odpowiedzialnej pracy lekarzy, pielęgniarek, biologów, farmaceutów. Czasopismo jest przeglądem współczesnej wiedzy na w/w temat, wzbogaconym o komentarze do publikowanych badań i opinie ekspertów. 

Dzięki współpracy całego środowiska specjalistów związanych z dziedziną wiedzy medycznej jaką jest transplantologia, czasopismo może stać się prawdziwym forum prezentującym aktualną wiedzę i służącym wymianie poglądów.

Dystrybucja czasopisma: prenumerata

Wydawnictwa towarzyszące: –
 

Cena w prenumeracie: 65.00 PLN