Medycyna Faktów

Medycyna Faktów

Informacje ogólne
Tytuł: „Medycyna Faktów” 

ISSN: 1899-8666

Częstotliwość: kwartalnik 

Nakład:do 10000 egz. 

Cena: 20 PLN
 

Punktacja

Index Copernicus: 2,89

MNiSW: 4


Informacje o Redakcji

Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch, wieloletni (od 20 lat) pracownik Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej: Katedra i Klinika Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie). Specjalizuje się w kardiologii i chorobach wewnętrznych. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Rada naukowa: W skład rady naukowej wchodzą uznani profesorowie medycyny, specjalizujący się w kardiologii i hipertensjologii. Wraz z poszerzaniem się zakresu tematycznego pisma do rady dołączać będą diabetolodzy i specjaliści innych dziedzin klinicznych dotyczących chorób powstających na podłożu zmian i nieprawidłowości naczyniowych i miażdżycy. 

Radzie przewodniczy prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Rada naukowa:
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
Dr hab. n. med. Wojciech Braksator
Prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
Dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht
Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski
Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: Pismo „Medycyna Faktów” jest przeznaczone dla szerokiego grona Czytelników. Zarówno lekarze zajmujący się medycyną rodzinną lub chorobami wewnętrznymi, jak i specjaliści – kardiolodzy, znajdą w nim interesujące dla siebie zagadnienia.

Opis czasopisma: „Medycyna Faktów” to kwartalnik poświęcony w całości problematyce medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM, Evidence Based Medicine). Działy, które już zaistniały i które chcielibyśmy rozwijać w „Medycynie Faktów”, to: „Przełomowe badania kliniczne”, „ABC EBM”, „EBM w pajęczynie Internetu”, „Statystyka w EBM i EBM w statystyce”, „EBM w kardiologii interwencyjnej”, „EBM – wątpliwości, kontrowersje, opinie”, „Farmakoterapia – badania kliniczne”, „Wybór leku w praktyce klinicznej”, „EBM – przegląd aktualnych publikacji”, „Przypadki kliniczne oparte na EBM”, „Nowe standardy medyczne” oraz „Wspomnienia zjazdowe”. Dział „Przełomowe badania kliniczne” zawiera opisy najważniejszych spośród niedawno zakończonych międzynarodowych badań klinicznych. Komentują je polscy kardiolodzy będący autorytetami w danej dziedzinie wiedzy. Dział „EBM – wątpliwości, kontrowersje, opinie” pozwala z kolei na zaprezentowanie przez polskich kardiologów własnych opinii, które budzą wątpliwości lub kontrowersje. Muszą one jednak mieścić się w szeroko pojętych ramach EBM. W odrębnym dziale publikowane są badania poświęcone kardiologii interwencyjnej („EBM w kardiologii interwencyjnej”). Trzy działy: „Farmakoterapia – badania kliniczne”, „Wybór leku w praktyce klinicznej”, „Nowe standardy medyczne”, poświęcone są różnym aspektom wyboru optymalnej farmakoterapii. Oprócz opisów badań i komentarzy klinicznych przybliżają zasady, na których opiera się Evidence Based Medicine (dział „ABC EBM”) oraz istotę jej wartości (dział „Statystyka w EBM i EBM w statystyce”). Dodatkowo staramy się dopomóc w poszukiwaniach aktualnej wiedzy w rozległym świecie publikacji medycznych (dział „EBM w pajęczynie Internetu”). Z kolei „Wspomnienia zjazdowe” pozwalają śledzić najważniejsze tematy poruszane na europejskich i światowych spotkaniach kardiologicznych. Z początkiem roku w „Medycynie Faktów” pojawiły się nowe działy: „EBM – przegląd aktualnych publikacji i „EBM – Hotline”, zawierające przegląd opublikowanych badań naukowych oraz aktualnie prowadzonych dużych triali klinicznych. W piśmie znaleźć można również interesujące opisy chorób pacjentów (dział „Przypadki kliniczne oparte na EBM”). Opisując zawartość „Medycyny Faktów”, nie można zapomnieć o dziale prac oryginalnych stanowiących serce pisma. Tematyka kardiologiczna pisma z czasem została poszerzona o zagadnienia z zakresu diabetologii, nefrologii, angiologii, nefrologii i ortopedii.


Dystrybucja czasopisma: Prenumerata oraz dostępność podczas sympozjów i konferencji z zakresu medycyny w całym kraju.


Wydawnictwa towarzyszące: Reprinty, wydania specjalne.

LISTA RECENZENTÓW

FORMULARZ RECENZJICena w prenumeracie: 80.00 PLN