Medycyna i Życie

Medycyna i Życie

Informacje ogólne
Tytuł: „Medycyna i Życie”
ISSN: 1899-2447
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: do 10 000 egz.
Cena: 18 PLN


Punktacja
Index Copernicus: 2,18


Informacje o redakcji
Redaktor naczelny: Lek. med. Andrzej Jabłoński, MBA Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku oraz magister Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Miłośnik farmakoekonomii oraz medycyny opartej na faktach. W kręgu zainteresowań: zarządzanie strategiczne, teoria opcji rzeczywistych oraz negocjacje.


Rada redakcyjna: W skład rady naukowej wchodzą:
dr hab. n. med. Rafał Baranowski 
prof. dr hab. Andrzej Borówka 
prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan
prof. dr hab. n. med. Piotr Ciostek
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski
prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
prof. dr hab. n. med. Teofan Domżał
prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel
prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
doc. dr hab. n. med. Jacek Imiela
prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
prof. dr hab. n. med. Maciej Karolczak
dr hab. n. med. Maciej Kielar
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kokoszka
dr Łukasz Kołtowski
prof. dr hab. n. med. Jerzy Korewicki
prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
prof. dr n. med. Marek Krawczyk
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki
dr n. med. Jacek Lewandowski
doc. dr hab. n. med. Bartosz Łoza
dr n. med. Robert Małecki
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
prof. dr hab. n. med. Marek Naruszewicz
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
dr hab. n. med. Ewa Orłowska-Baranowska
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk
dr n. med. Piotr Przybyłowski
dr n. med. Piotr Rozentryt
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
prof. UMK dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szawarski
dr Anna Ścibisz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Piotr Zaborowski
dr n. med. Jacek Zaborski
prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński
dr hab. n. med. Dorota Zozulińska


Informacje o czasopiśmie
Grupa docelowa: Czasopismo „Medycyna i Życie” jest skierowane do lekarzy praktyków, a także do lekarzy pierwszego kontaktu, pracujących z pacjentami w regionie.


Opis czasopisma: „Medycyna i Życie” to unikatowe pismo łączące w sobie treści stricte merytoryczne z tematyką lifestyle’ową, wyróżniające się praktycznym przekazem. To tytuł o wysokim poziomie merytorycznym i wizualnym, mające interdyscyplinarny charakter. W czasopiśmie można znaleźć najistotniejsze informacje z dziedzin medycyny, z którymi lekarz spotyka się na co dzień i pomocne w relacjach z pacjentem. A ponadto lekarz po godzinach („after hours”), czyli dział „Radość Życia”, w którym można przeczytać o podróżach do miejsc, podróżach do drugiego człowieka, jego pasjach, marzeniach. W dziale również propozycje wydarzeń i pozycji kulturalnych, których nie można pominąć. Wybrane zagadnienia z psychologii skłaniają do zadumy, uwrażliwią  na drugiego człowieka. 


Dystrybucja czasopisma: Prenumerata oraz dostępność na sympozjach i konferencjach w całym kraju.


Wydawnictwa towarzyszące: Reprinty, wydania specjalne.

 

Cena w prenumeracie: 61.00 PLN