Neuroscience fakty

Neuroscience fakty

Szanowni Państwo! Informujemy, że zawiesiliśmy wydawanie czasopisma “Neuroscience fakty”. O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej. 

Wydawnictwo
Medical Education
  

Informacje ogólne

Tytuł: “Neuroscience Fakty”
ISSN: 2081-8513
Częstotliwość: kwartalnik
Nakład: 2000 egz.
Cena: 15,00 PLN

Punktacja
Index Copernicus: 2,51

Informacje o Redakcji


Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema

 

Rada Redakcyjna:
 
Prof. Aleksander Araszkiewicz
Prof. Przemysław Bieńkowski
Doc. Dominika Dudek
Doc. Tadeusz Parnowski
Prof. Jolanta Rabe-Jabłońska
Prof. Janusz Rybakowski
Prof. Danuta Ryglewicz
Prof. Jerzy Samochowiec
Prof. Marcin Wojnar

Informacje o czasopiśmie

 

„Neuroscience Fakty” poświęcone postępom wiedzy dotyczącej medycznych aspektów funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Jak wiadomo, ten obszar wiedzy medycznej, który obecnie określa się jako „neuroscience” (wiedza o układzie nerwowym), podlega dynamicznemu rozwojowi i często trudno jest śledzić postępy nauki w zakresie tak obszernych dziedzin jak psychiatria, neurologia czy neuropsychologia. Dlatego przyświecał nam cel stworzenia czasopisma prezentującego postępy wiedzy w zakresie „neuroscience”, a jednocześnie integrującego te dyscypliny medyczne, których zainteresowania dotyczą właśnie wiedzy o układzie nerwowym. Czasopismo adresowane jest do psychiatrów, psychiatrów dziecięcych i neurologów dziecięcych, zajmujących się przede wszystkim praktyką kliniczną – a także badaniami naukowymi i teoretycznymi podstawami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

 

Dystrybucja: prenumerata, kongresy i sympozja
 
 

Cena w prenumeracie: 48.00 PLN