OnCOReview

OnCOReview

“OncoReview”, oficjalne czasopismo Wschodnioeuropejskiego Oddziału Międzynarodowego Towarzystwa Kardioonkologicznego, jest recenzowanym czasopismem naukowym publikującym: artykuły oryginalne, doniesienia wstępne, opisy przypadków i serii przypadków dotyczących nowych objawów i ich rokowania, artykuły przeglądowe dotyczące ostatnich wydarzeń, jak również opinie ekspertów i komentarze dotyczące wczesnych wyników ważnych badań eksperymentalnych lub badań klinicznych.
“OncoReview chce realizować misję naukową i dydaktyczną przy aktywnym udziale młodych badaczy.

“OncoReview” zaprasza autorów do zgłaszania wstępnych doświadczeń z następujących dziedzin:
–– kardio-onkologia
–– endokrynologia
–– hematologia
–– interdyscyplinarna onkologia.

„OnCOReview” zapewnia następujące korzyści:
–– szybką i rzetelną ocenę środowiska
–– szybką publikację
–– dużą widoczność Twoich badań
–– natychmiastową cytowalność dzięki numerowi DOI
–– brak opłat za publikację.